O nas


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

Stowarzyszenie Combat Shooting team jest stowarzyszeniem zrzeszającym osoby posiadające broń palną do celów kolekcjonerskich, oraz osoby które takowa broń chcą posiadać. Organizuje szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji i umiejętności w posługiwaniu się bronią palną.

Wybrane cele stowarzyszenia:
1) udzielanie pomocy prawnej osobom pragnącym uzyskać pozwolenie na broń palną
w szczególności w redagowaniu stosownych wniosków czy innych pism do właściwych organów, w zakresie uzyskania borni palnej do celów kolekcjonerskich,
2) działania na rzecz strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni palnej,
3) popularyzowania wiedzy z dziedziny strzelectwa, sportu strzeleckiego, kolekcjonerstwa broni, obronności kraju,
4) rozpowszechniania kolekcjonerstwa broni palnej wśród obywateli, w szczególności propagowanie wiedzy i edukowanie w dziedzinie kolekcjonerstwa broni, strzelectwa rekreacyjnego i strzelectwa sportowego,
5) współpracy z organami władzy publicznej – ustawodawczej, wykonawczej
i samorządowej, w celu propagowania wiedzy o możliwości uzyskania pozwolenia na broń palną, propagowania idei powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

y>