Jak zostać członkiem ?


Do stowarzyszenia zostaną przyjęte osoby których kandydatura zostanie pozytywnie rozpatrzona przez Zarząd Stowarzyszenia. Aby wstąpić do stowarzyszenie należy:

1. Pobrać deklarację.

2. Wypełnić wydrukowaną deklarację. 

3. Dokonać płatności wpisowego (50zł) oraz składki rocznej (80zł).

4. Wysłać deklaracje wraz ze zdjęciem.

Deklaracje można przesyłać w dowolnym terminie, lecz przyjęcia odbędą się 15 oraz 30 dnia każdego miesiąca. Zapraszamy

[pobierz] 0.1 MB deklaracja-czlonkowska

Deklaracja Członkowska