Jak zdobyć pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich.
Pozwolenie do celów kolekcjonerskich wymaga przynależności do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim. Największą zaletą tego pozwolenia jest to, iż aby je posiadać wystarczy przynależeć do stowarzyszenia. Nie ma żadnych dodatkowych formalności, konieczności udziału w zawodach, odnawiania licencji, patentów, zaświadczeń itp.

Pozwolenie kolekcjonerskie krok po kroku
:
- Członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim..

– Skompletowanie dokumentów (zaświadczenie z Combat Shooting Team / badania lekarskie)
1) Zaświadczenie o przynależności do stowarzyszenia: otrzymasz zaświadczenie o przynależności do stowarzyszenia oraz statut stowarzyszenia
2) Zaświadczenie od lekarza i psychologa: idź do lekarza i psychologa. Można znaleźć w intrenecie kto takowe badania w danym mieście wykonuje. Badania kosztują około 400-500 zł. Dokumentacja z badań lekarskich ważna jest tylko 3 miesiące, dlatego trzeba złożyć podanie o pozwolenie w czasie gdy są ważne. Jeśli nie złożyliśmy wniosku w tym czasie to tracą ważność i należy je powtórzyć.

– Napisz wniosek o wydanie pozwolenia na broń.
Osoby ubiegające się o pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich muszą przedstawić ważną przyczynę posiadania broni. Za taką ustawa o broni i amunicji wskazuje: udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim. Trzeba to jednak opisać we wniosku, bo to wnioskodawca musi wykazać istnienie uzasadnionych okoliczności przemawiających za przyznaniem pozwolenia na broń. Jeżeli spełniamy powyższe kryteria i opisaliśmy je we wniosku i jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań do wydania nam pozwolenia na broń, to takowe pozwolenie uzyskamy. Przygotowany dokument wyślij (lub zanieś osobiście) do swojego WPA.
– Naucz się strzelać i przygotuj do egzaminu.
Naucz się przepisów i skorzystaj z naszych szkoleń przygotowujących do egzaminu przed Policją na pozwolenie kolekcjonerskie.

– Egzamin przed Policją
• Test teoretyczny.
• Sprawdzenie umiejętności prawidłowego posługiwania się bronią w tym składanie i rozkładanie broni.
• Sprawdzian strzelecki.
Koszt przystąpienia do egzaminu wynosi 1150 zł.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek na wydanie pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich.
2. Oryginał zaświadczenia o przynależności do Combat Shooting Team i statut stowarzyszenia Combat Shooting Team
3. Oryginał zaświadczenia lekarskiego lub poświadczona za zgodność kopia
4. Oryginał zaświadczenia psychologicznego lub poświadczona za zgodność kopia
5. Oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej 242 zł na konto Urzędu Miasta.
6. Dwa zdjęcia w formacie 3cm x 4cm.

Wzory pism są w zakładce Dokumenty

Pozwolenie kolekcjonerskie krok po kroku droga dla mundurowych
:
- Członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim..

– Skompletowanie dokumentów
– Napisz wniosek o wydanie pozwolenia na broń..
Wymagane dokumenty:
1. Zaświadczenie o zatrudnieniu jako funkcjonariusz (formacja).
2. Zaświadczenie o przydzieleniu broni palnej służbowej.
3. Kserokopia legitymacji członkowskiej Combat Shooting Team.
4. Zaświadczenie o członkostwie w Combat Shooting Team.
5. Dowód wpłaty na kwotę 242 zł za przeprowadzenie postępowania administracyjnego.
6. Dwa zdjęcia.
7. Odpis Statutu Combat Shooting Team
Wzory pism są w zakładce Dokumenty